Menu
Beerlao Green

Beerlao Green

Beverage type:
Lager
ABV:
4.6%
Origin:
Laos
Since:
2023
Beerlao Green

ຂໍແນະນຳ ”Beerlao Green (ເບຍລາວກຣີນ)”! ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງຄວາມເປັນເລີດດ້ານການຜະລິດເບຍ ຂອງບໍລິສັດເບຍລາວ. ຂໍຮຽນເຊີນທ່ານຮ່ວມສະຫລອງໄປກັບຜະລິດຕະພັນໃໝ່ລ່າສຸດຂອງພວກເຮົາ ທີ່ນຳໃຊ້ເຂົ້າສາຍພັນດຽວທີ່ອຸດົມສົມບູນ. ຮ່ວມຊົມເຊີຍວັດທະນະທໍາ, ມໍລະດົກ, ແລະອະນາຄົດຂ້າງຫນ້າທີ່ຍືນຍົງ!

Introducing Beerlao Green! A celebration of 50 years of brewing excellence by Lao Brewery Company. Sip into history with our latest creation, crafted with single origin rice from the lush Xebangfai region. Cheers to culture, heritage, and a sustainable future!

Ingredients

Water, Malted Barley, Single Origin Rice, Hops